i.ii. Het oorspronkelijke gebruik van de term.

~~*~~

Het begrip 'religie' werd vroeger vaak gerelateerd aan concrete manifestaties van geloofsvoorstellingen en gebruiken in de westerse samenleving. Behalve christenen, joden en islamieten werd over het algemeen aangenomen dat andere mensen geen religie hadden. Dat waren heidenen. Theologen die de term 'religie' hanteerden, bedoelden daar eigenlijk het christendom mee. Naarmate er echter meer bekend werd over de oosterse geloofssytemen en het bestuderen van religie de normatieve omschrijving van de traditionele christelijke theologie oversteeg, raakt dit beperkte gebruik van de term hoe langer hoe meer op de achtergrond. Religie is een studieobject geworden voor universitaire disciplines ­ in het bijzonder de sociale wetenschappen ­ die dit onderwerp objectief en neutraal benaderen, zonder dat daar enige voorkeur uit blijkt voor wat voor religieuze opvatting dan ook.
 

*~*Vorige*~*       *~*Volgende*~*