Scientology
~~*~~
 Een Analyse en
 Vergelijking van de
 Godsdienstige Systemen
 en Doctrines

 
    ~~ * ~~
Bryan R. Wilson, Ph.D.
Emeritus Fellow
Oxford University
Englandi. De Diversiteit van Godsdiensten en de Problemen met Definities

i.i. Elementen van de definitie van religie.

Er bestaat geen eenduidige definitie
van religie die door iedere wetenschapper wordt aanvaard. Onder de talloze definities die naar voren zijn gebracht, zijn echter een aantal elementen te onderscheiden die
men herhaaldelijk in de omschrijvingen terugziet:

(a) geloofsvoorstellingen, gebruiken, relaties en instituties met betrekking tot:

1) bovennatuurlijke krachten, wezens of doelstellingen
2) hogere onzichtbare macht(en)
3) datgene, waar het de mens uiteindelijk om gaat
4) heilige objecten (van al het andere gescheiden en verboden)
5) een object voor aanbidding
6) een macht die het lot van de mensheid bepaalt
7) de grond van het bestaan
8) een bron van bovennatuurlijk kennis en wijsheid
(b) gebruiken waarin gehoorzaamheid, verering of aanbidding naar voren komen;

(c) het collectieve karakter van het religieuze leven
 


*~*Vorige*~*       *~*Volgende*~*