Scientology in vergelijking


met andere godsdiensten

Inhoud

i. Inleiding
ii. Wat Is Scientology?
iii. Scientology in vergelijking met andere godsdiensten
iv. Scientology gebruiken- Auditing
v. Ceremoniële handelingen
vi. Bevinding
Over de auteur