1) Het filosofische en doctrinaire aspect. Hieronder versta ik het geheel van geloofsopvattingen, geschriften en doctrines die de drie fundamentele delen van de religieuze kennis bevatten, namelijk het Opperwezen, de mens en het leven.

2) Het rituele aspect. Dit omvat het geheel van ceremonies, riten en religieuze gebruiken, toegepast op het verschijnsel religie zoals dat door de scientologen wordt ervaren.

3) Het algemeen organisatorische aspect. Dit aspect is van groot belang aangezien het de scheidingslijn vastlegt tussen religies en geloofsopvattingen in wording en de reeds volledig gevormde en geëvolueerde.

4) Het aspect van de zingeving of het einddoel, de bepaling van de zin van het leven en de uiteindelijke verwezenlijking van het spirituele doel dat leidt naar het doel dat Scientology haar volgelingen aanbiedt.
 

~*)Vorige(*~       ~*)Volgende(*~