Vanzelfsprekend is religie de inherent menselijke zoektocht van de geest om het "oneindige" te kunnen vatten, het verlangen en de inspanning van het wezen die samenhangen met zijn gevoel van onbevredigd verlangen naar oneindigheid. Religie is dus een absolute noodzaak, niets minder dan een wezenlijk onderdeel van het menselijke bestaan. Het individu voelt die noodzaak om te "communiceren met het oneindige"; het is de bron van wat de mens in leven houdt, en hij is van vele van de aspecten ervan afhankelijk. Het sluitende bewijs hiervoor ligt in antropologisch onderzoek waarin bepaalde religieuze geloofsopvattingen, of het ontbreken daarvan, een bepalende factor vormen waarmee onderzoekers sociale en individuele gedragsnormen van gemeenschappen verklaren.

Een goed begrip van een religie als Scientology vereist de beoordeling van zeer verscheiden aspecten ervan, waarvan er een aantal zijn aangegeven door moderne deskundigen op dit gebied; zie bijvoorbeeld Bryan Wilson, The Social Dimensions of Sectarianism (De sociale dimensies van sektarisme, 1990) en Eileen Barker, New Religious Movements: A Perspective to Understand Society (Nieuwe religieuze bewegingen: een uitzicht op de samenleving, 1990). Uit de vele mogelijke benaderingswijzen heb ik geselecteerd wat een objectief en wetenschappelijk standpunt zou kunnen vormen over het onderwerp. Ik heb mij hiervoor gebaseerd op de volgende aspecten.

~*)Vorige(*~       ~*)Volgende(*~