Zoals Max Muller betoogde, "hij die slechts één godsdienst kent, kent er geen." Dit drukt deze opvatting volkomen nauwkeurig uit. Durkheim zelf verklaart de sleutel tot dit fenomeen: "...religie is een universeel verschijnsel dat in alle bekende menselijke samenlevingen voorkomt..."

Het is gebruikelijk om te trachten het onbekende te doorgronden aan de hand van wat al bekend is. Deze werkwijze wordt door sociale onderzoekers in vele gevallen buitensporig vaak toegepast. Een overmatig gebruik van vergelijkende analyses leidt er zonder twijfel toe dat gedragsnormen, geloofsopvattingen of ervaringen ­ en hun verschijningsvormen ­ die niet kunnen worden verklaard tenzij door zichzelf en met uitsluiting van alle andere factoren, niet in het juiste licht worden gezien.
 

~*)Vorige(*~       ~*)Volgende(*~