Er zijn andere religieuze verschijningsvormen, zoals het boeddhisme of het jaïnisme, die ­ niettegenstaande zij niet naar een godsidee verwijzen ­ een vorm van respect voor en verering van een "heilige goddelijkheid" als generiek element met veel algemenere kenmerken dan de christelijke, islamitische of joodse "particuliere goden" in acht nemen.
 

Als men vasthoudt aan een eenheidsvoorstelling van religie die louter steunt op eigen ervaringen en andere particulariteiten uitsluit, kan dat niet anders worden bestempeld dan als een vorm van religieus fundamentalisme die de meest elementaire criteria van godsdienstvrijheid met voeten treedt.
 

~*)Vorige(*~       ~*)Volgende(*~