ii. Het Begrip Religie


 
De theologische traditie reikt ons slechts weinig middelen aan om de objectieve kenmerken te onderzoeken die een religie kenschetsen en haar onderscheiden van andere geloofsvormen, ideologieën of sociale groeperingen. Voor dat doel hebben we begrippen en een moderne basis nodig waarmee we een wetenschappelijk onderbouwde visie kunnen construeren over het verschijnsel religie, zonder echter uit het oog te verliezen dat het gaat om een individuele en intieme ervaring van spiritualiteit die zich als dusdanig niet met sommige van de gebruikelijke argumenten van andere sociale wetenschappen laat analyseren.

Deze benadering van verdraagzaamheid en interreligieuze dialoog vormt een uitdaging en een absolute noodzaak in de huidige samenleving, wat door vooraanstaande theologen als Leonard Boff en Hans Kung wordt benadrukt.
 


~*)Vorige(*~     ~*)Volgende(*~