Scientology
*
Een Echte Religie

i. Inleiding

In Europa, en vooral in Duitsland, is er de afgelopen jaren enige controverse rond Scientology ontstaan in bepaalde kringen, waar er een misverstand lijkt te bestaan omtrent de werkelijke sociale bedoelingen van deze religieuze groepering. Vanuit het gezichtspunt van iemand die vertrouwd is met filosofie en religie is er geen sprake van enige polemiek. Het is echter goed te begrijpen dat het gebrek aan kennis van het verschijnsel religie in het algemeen en van de verscheidenheid aan mogelijke vormen waarin dit verschijnsel tot uiting kan komen, onterecht kan leiden tot een antagonistische en onverdraagzame opstelling.

Om deze reden heb ik mijzelf ertoe aangezet mijn conclusies aangaande de religie Scientology in dit verslag naar buiten te brengen. Ik heb deze godsdienst gedurende verscheidene jaren zowel in zijn formele aspecten (geschriften, boeken en filosofie) als in zijn meer alledaagse aspecten (ceremonies, interne en externe organisatie, religieuze gebruiken en gemeenschapsactiviteiten) bestudeerd in mijn land en in andere landen (Frankrijk en Denemarken).

~*)Vorige(*~       ~*)Volgende(*~