* Een gemeenschap van volgelingen, hoe klein ook, die in staat is het geloof in stand te houden en te verspreiden en de zegen van de verlossing nabij te brengen. Uitgaande van de combinatie van deze elementen, is het mogelijk een onderscheid te maken tussen godsdiensten en: (1) deïstische filosofieën, die wel een kosmologie en een zin van het bestaan kennen, maar geen verband leggen tussen menselijke wezens en het bovennatuurlijke; (2) persoonsgebonden magie of uitstraling, gericht op het bereiken van resultaten alsgevolg van zintuiglijke waarneming of bevinding door middel van empirische technieken; deïstische organisaties zoals de Vrijmetselaars, die wel geloven in het bestaan van de Grote Architect van het Universum, maar wier ceremonieel niet is gericht op het uitdrukken van een relatie tussen Hem en de mens.
 

<       >>Volgende>>