* Een moraal die haar oorsprong heeft in deze kosmologische zienswijze. Zij ontleent daaraan voorschriften en richtlijnen die concorderen met de veronderstelde betekenis van het universum.

* Instrumenten met behulp waarvan menselijke wezens in contact kunnen treden met het bovennatuurlijke element: gebed, godsdienstige ceremoniën, meditatietechnieken.
 
 

<      >>Volgende>>