i. Is Scientology een godsdienst?

~*~

i.i. Wat bedoelen we met godsdienst?Deze beoordeling mag geen aanleiding zijn voor een principiële discussie over de definitie van godsdienst. Wij kunnen desondanks kiezen voor een bruikbaar uitgangspunt en daartoe een minimum aantal kenmerken vastleggen die bij de meeste godsdiensten aanwezig zijn. Wij zijn ons bewust van het feit dat dit uitgangspunt vooralsnog de discussie over de definitie van godsdienst, die voortvloeit uit de opkomst van nieuwe godsdienstvormen, buiten beschouwing laat. Wij onderschrijven de stelling van Bryan Wilson, dat tot de kenmerken van een godsdienst behoren:

* Een kosmologische zienswijze waarin het universum een betekenis heeft die is gerelateerd aan een of meer bovennatuurlijke krachten. Het begrip mens wordt niet begrensd door zijn aardse bestaan. Er is een vroeger en een hiernamaals. De eindigheid van de mens wordt niet aangenomen.

<       >>Volgende>>