Ik ben al meer dan vijfentwintig jaar werkzaam als docent in de theologische wetenschappen. Op het Renison College, aan de Universiteit van Waterloo, geef ik regelmatig cursussen in theologisch onderzoek, de studie van theologische wetenschappen, en oecumenische ontmoeting en dialoog, waarin de vergelijkende, historische, en sociologische werkwijzen worden behandeld die in het academisch theologisch onderzoek gebruikelijk zijn. Daarnaast geef ik af en toe cursussen over de thema's Godsdienst en Politiek, Godsdienst en Literatuur, en Godsdienst en Film, en ik heb colleges gehouden over sekten, cultussen en nieuwe godsdienstige bewegingen. Ook heb ik promotiecolleges gedoceerd over het Christendom en de Wereldreligies.

Ik ben sinds lange tijd lid van de Canadian Society for the Study of Religion, de American Academy of Religion, de Canadian Theological Society, de Society for Values in Higher Education, de Royal Asiatic Society, en de Society for Buddhist Christian Studies. Tevens ben ik adviseur geweest van vooraanstaande internationale en oecumenische overlegorganen, waaronder de Wereldraad van Kerken (1985, 1990, 1992).

*Vorige*       *Volgende*