Ook was ik gasthoogleraar aan de Universiteit van Cambridge in Engeland (1980), het Indian Institute of Islamic Studies in New Delhi, India (1986), het Dr. S. Radhakrishnan Instituut voor voortgezette studie in filosofie aan de Universiteit van Madras in India (1987), de Hamdard Universiteit in New Delhi, India (1993), en de Universiteit van Nairobi in Kenya (1994). Verder heb ik gastcolleges gegeven aan talrijke universiteiten in Azië, Afrika, Latijns Amerika en Europa.

Ik heb vier boeken geschreven op het gebied van theologische studie: To Whom It May Concern: Poverty, Humanity, Community [Voor wie zich betrokken voelt: Armoede, Menselijkheid, Gemeenschap], (Philadelphia, 1969), A World Broken By Unshared Bread, [Een wereld verdeeld door ongedeeld brood] (Genève, 1970), Religion in a New Key [Godsdienst in een nieuwe gedaante] (New Delhi, 1992) and Jonathan Edwards' Grammar of Time, Self, and Society [Jonathan Edwards' beginselen van Tijd, Ego en Samenleving] (Lewiston, NY, 1993). Ik heb ook (alleen of in samenwerkingsverband) een twaalftal werken op dit gebied geredigeerd, waaronder Exploring Unification Theology [Onderzoek naar de Eenwordingstheologie] (New York, 1978), God: The Contemporary Discussion [God: De hedendaagse discussie] (New York, 1982), The Many Faces of Religion and Society [De vele gezichten van Godsdienst en Samenleving] (New York, 1985), Eugen Rosenstock-Huessy: Studies in His Life and Thought [Onderzoek naar Zijn Leven en Denken] (Lewiston, NY, 1986), Interreligious Dialogue: Voices for a New Frontier [Oecumenische dialoog: De behoefte aan een nieuwe afbakening] (New York, 1989) en Pluralism, Tolerance, and Dialogue [Pluralisme, Tolerantie en Dialoog] (Waterloo, 1989). Samen met Doris Jakobsh heb ik gewerkt aan de totstandkoming van A Canadian Interfaith Directory, een naslagwerk over de verschillende geloofsrichtingen in Canada (Waterloo, 1993). Daarnaast heb ik meer dan veertig wetenschappelijke artikelen gepubliceerd, Faith and History in Grant's Lament [Geloof en geschiedenis in de elegie van Grant], Media Ethics [De ethiek van de media], Cinema, Religion, and Popular Culture [Bioscoop, Godsdienst en Volkscultuur], Sin and Society [Zonde en Samenleving], The Consolations of Philosophy [De troostrijke uitwerkingen van de filosofie], New Religions: Issues and Questions [Nieuwe Godsdiensten: discussiepunten en vragen], Towards a Grammar of the Spirit in Society [Over de beginselen van de maatschappelijke geest], Interreligious Dialogue and Understanding [Dialoog en wederzijds begrip in de oecumene], The Purposes of Christ: Towards the Recovery of a Trinitarian Perspective [De bedoelingen van Christus: Over de herontdekking van de Drieëenheidsgedachte], From 'De' to 'Re' or Does the 'Future of Ontotheology' Require the Recovery of the Experience/Sense of Transcendence?" [Van 'De' naar 'Re' of Vereist de 'Toekomst van de ontologische theologie" de herontdekking van de transcendentale gewaarwording?], The Kumbha Mela: A Festival of Renewal [De Kumbha Mela: Een feest van vernieuwing], en To Hear the Stars Speak: Ontology in the Study of Religion [Hoor de sterren spreken: Ontologie in de theologische wetenschap]. Mijn publicaties strekken zich uit over een breed terrein van godsdienst en cultuur, maar kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën: I. Godsdienst en ethiek, II. Godsdienst in Noord Amerika, III. Nieuwe godsdienstige bewegingen, en IV. Oecumenische dialoog.

*Vorige*       *Volgende*