SCIENTOLOGI: EN FORM FOR SPIRITUEL SELV-IDENTIFICERING

MICHAEL A. SIVERTSEV


II. Problemet om bevarelse af hellig indsigt

 2.1. Esoterisk viden og scientologiteknik

 I religiøse systemer er esoterisk indsigt mulig under to former. I den ene form antager esoterisk indsigt særlige metoder og hemmelig skrift, dvs. indkodning. Det antages, at afsløringen af skjult indsigt, der gør den tilgængelig for enhver, omformer skjult indsigt til profanitet, der mister dens hellige kraft og omvendelsesevne.

 I den anden form antager esoterisk indsigt princippet om åbenhed og tilgængelighed. Den specifikke indsigtsstruktur er imidlertid sådan, at dersom eleven ikke har gennemgået de forudgående trin, kan han ikke forstå det næste. Den esoteriske indsigts situation opstår med andre ord i en situation, hvor man er nødt til først at gå gennem alle niveauer i en indgående udviklet serie af personlige præstationer. Hvert niveau indebærer alle de øvrige indkapslet i sig. Esoterisk indsigt udvikler sig således ikke udfra et ønske om at indkode og skjule indsigt, men fra den enkle omstændighed, at besiddelse af den højeste form for indsigt ikke sætter en i stand til at bibringe denne indsigt til en person, som endnu ikke har gennemgået alle de fornødne foregående trin i indre bevidsthedsomdannelse og -ændringer. Det eneste, indehaveren af den højeste indsigt kan gøre, er at få eleven gennem alle de forudgående trin.

 Scientologiens esoteriske indsigt er af sidstnævnte form. Når man finder mærket "fortrolig" på visse trin i scientologiens indsigt, betyder det, at det drejer sig om indsigt, der kun kan bibringes personer, som er gået gennem alle foregående niveauer.

 Scientologi er i hovedsagen et åbent religiøst system. Enhver person, som føler den indre nødvendighed af at acceptere scientologiens vej og spirituelle budskab, kan regne med opmærksomhed og støtte. Og arbejdet med en novice i denne religion bliver udført som svar på hans egen søgen efter spirituel identitet. Man skal imidlertid huske på, at den personlige oplevelse af opnåelsen af spirituel identitet, et nyt spirituelt uendelig selv, er midtpunktet i scientologiens spirituelle vej. Derfor er "historien", "fortællingen" om denne oplevelse kun mulig i ret begrænset omfang, ikke fordi de spirituelle instruktører skjuler denne oplevelse, men fordi denne oplevelse faktisk ikke kan iklædes eller udtrykkes i ord. Der er ganske vist en "vidnesbyrd" genre i scientologien om det personlige fremskridt og de omdannelser, som personen oplevede f.eks. under opnåelsen af det højeste niveau af bevidsthed om det evige selv. Men disse specielle "vidnesbyrd" (en meget vigtig og nødvendig genre) erstatter ikke den hellige indsigt. Ved læsning af disse vidneudsagn og modtagelse af mundtlige vidnesbyrd, forstår man tydeligt, at vidnet virkeligt ønsker at beskrive sin oplevelse, men er ude af stand til at meddele den indsigt.

 Kravet om eksakt bevarelse og gentagelse af scientologiteknikken opstod som følge af denne situation og ligeså den gældende betingelse ikke at gå til det næste studieniveau, førend man har forstået det forudgående materiale fuldtud. Og herfra stammer den meget vigtige procedure til opklaring af enkeltords betydning. Den betydelige opmærksomhed, der ofres på proceduren til opklaring af ords betydning, relaterer også scientologi til de store religiøse traditioner og tillader scientologisk indsigt at blive betragtet som hellig indsigt.

 Det er muligt at betragte ordafklaringsproceduren og indhentelse af hellig indsigt som del af scientologiens generelle formål: Afklaring og modtagelse (forståelse) af det uendelige selvs sande spirituelle natur.

(../..)

< :-) <       ^ :-) ^      > :-) >