SCIENTOLOGY

RÉGIS DERICQUEBOURGInhoud

I. Is Scientology een godsdienst?

I.I Wat bedoelen we met godsdienst?

I.II. Wat Scientology behelst
Kosmologie: het bovennatuurlijke in Scientology
De Dynamieken en de ethische waarden
De antropologische benadering van Scientology
A. Auditing
B. Godsdienstige training
C. Ceremonieel
D. Organisatie
E. Pastorale zorg

II Wie zijn de Scientologen?

III Hoe bekrachtigen Scientologen hun beginselen?

III.I Pragmatische rechtvaardiging

III.II Waarschijnlijkheden in het geloof

III.III Relatieve waarheid

III.IV Relevantie

III.V De zin van het leven

III.VI Verwijzingen met de wetenschap

III.VII Het belang van de Scientology technieken

III.VIII Verwijzing naar godsdienstige gebruiken

IV. Conclusie

IV. Annotatie


< |-) <       ^ :-) ^       > =-) >